Projecte d’habitatges en filera

Castelldefels (Barcelona)