Projecte d’edifici plurifamiliar 

Sant Cugat del Vall├Ęs (Barcelona)