1

3

2

5

4

6

Habitatges en filera

Esparreguera (Barcelona)
1995