escanear0114-2

escanear0118-2

escanear0117-2

escanear0113-2

escanear0116-2

escanear0115-22

escanear0112-2

Projecte d’habitatge unifamiliar a├»llat

Caldetes d’Estrac (Barcelona)
1996