2

3

4

5

8

9

7

1

Projecte d’habitatges en filera

Sant Fruitós (Barcelona)
2002