Projecte de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat

C/ Mina, Sant Cugat (Barcelona)
2017